Krótki przewodnik po języku zawodowym
Metodyka

Krótki przewodnik o języku zawodowym

Końcówka sierpnia. Pierwsza rada pedagogiczna przed nowym rokiem szkolnym. Dostajesz swój plan lekcji, a tam… niespodzianka! Właśnie okazało się, że będziesz uczyć języka zawodowego. Nigdy wcześniej nie uczyłeś tego przedmiotu, nie masz podręcznika, materiałów, ani nawet bladego pojęcia, czego uczyć… Ciśnienie skacze Ci do 300 i zaczynasz rok szkolny od pobytu w szpitalu. Albo czytasz kilka poniższych informacji i przygotowujesz się do nowego wyzwania 🙂

W pierwszym wpisie prezentuję Wam krótki przewodnik o języku zawodowym, czyli listę najczęściej zadawanych pytań.

Co to jest JOZ?

JOZ to język obcy zawodowy. Określa się go również mianem języka obcego ukierunkowanego zawodowo. Najczęściej jest to język angielski.

Czego mam uczyć na lekcjach JOZ?

Potrzebne informacje znajdziemy w podstawach programowych na stronie Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU). Po szczegółowe informacje zapraszam do postów na blogu.

W jakich typach szkół obowiązują zajęcia z JOZ?

Jest to przedmiot obowiązkowy w technikum oraz szkole zawodowej. Obecnie również uczelnie wyższe prowadzące studia na kierunkach o charakterze praktycznym mają obowiązek prowadzić lektoraty w formie języka ukierunkowanego zawodowo.

Ile lekcji JOZ w tygodniu powinno być?

To zależy od zawodu. Informacja taka powinna się znaleźć w szkolnym planie nauczania dla danego zawodu. Plany nauczania powstają w oparciu o podstawy programowe. Przykładowe plany nauczania można znaleźć na stronie KOWEZiU. Nie są one jednak wiążące dla szkół, które mogą stworzyć własne plany. Generalnie najwięcej lekcji JOZ mają te zawody, w których język obcy może pojawić się na egzaminie zawodowym.

Czy na lekcjach JOZ obowiązuje podział na grupy?

Nie. Przepis dotyczący podziału na grupy przy liczbie co najmniej 25 osób dotyczy kształcenia ogólnego, a nie zawodowego. Jednak organ prowadzący może zgodzić się na podział na grupy mając na uwadze komfort uczniów.

Czy mogę uczyć z podręcznika?

Oczywiście. Jeśli znajdziesz podręcznik, który będzie Ci odpowiadał i gwarantuje realizację efektów kształcenia. Szczegóły znajdziesz tutaj

Czy podręcznik do JOZ musi mieć numer dopuszczenia?

Nie. Reguluje to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników:

27. W szkole mogą być stosowane podręczniki niewpisane do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach, o którym mowa w § 21 ust. 1 pkt 2, jeżeli w wykazie brak jest podręcznika do nauczania danego zawodu.

Czy istnieją podręczniki do JOZ, które maja numery dopuszczeń?

Tak. Możesz je sprawdzić na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Czy do wszystkich zawodów istnieją podręczniki do JOZ?

Niestety nie. Rynek wydawniczy ciągle się rozrasta, ale wciąż są zawody, do których brak podręczników, co zmusza nauczyciela do tworzenia własnych materiałów.

Skąd mam brać materiały?

Jeżeli do Twojego JOZ nie ma podręcznika sam musisz zadbać o materiały. Masz wiele możliwości. Po pomysły i gotowe materiały zapraszam na bloga.

Czy istnieją jakieś uniwersalne tematy, które pasują do wszystkich zawodów?

Tak. Zawsze, w każdym zawodzie, warto przeprowadzić lekcje o BHP oraz związane z ubieganiem się o pracę (CV, list motywacyjny, rozmowa o pracę).

Skąd mam wziąć program nauczania do JOZ?

Szukaj w szkolnym planie nauczania. Będą w nim ujęte efekty kształcenia do realizacji na różnych przedmiotach. To gotowa lista umiejętności, jakie uczeń musi posiąść kończąc szkołę.

Czy JOZ jest ważny?

Tak. Nawet bardzo. Szczególnie jeśli Twoi uczniowie bez znajomości JOZ nie poradzą sobie w życiu zawodowym ( jak np. technicy hotelarstwa), a na egzaminie zawodowym mogą spodziewać się zadań w języku obcym.

Czy na lekcjach JOZ mogę uczyć gramatyki?

Tak. W efektach kształcenia w podstawie programowej jest wyraźnie napisane, że „uczeń posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Back To Top