Dotychczasowe projekty

Dotychczasowe projekty

Wydawnictwo Et Toi – przygotowanie dodatkowych materiałów do serii Flash on English

Uczyć lepiej, dwumiesięcznik wydawany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu – artykuł pt. „A po co mi to? Motywowanie do nauki języka obcego zawodowego.”

EnglishLand, internetowy dwumiesięcznik dla nauczycieli języka angielskiego- stała współpraca.

  • I wish / if only
  • List motywacyjny i CV
  • Osiąganie własnych celów
  • Rozmawianie o przyszłości

EnglishLand