Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności i plików Cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi, a także wykorzystywania plików Cookies w ramach strony internetowej https://joz.com.pl

Administratorem strony oraz Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Magdalena Ślawska.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z niniejszą polityką prywatności, w każdej chwili możesz się ze mną skontaktować pod adresem e-mail: mslawska@joz.com.pl lub englishworkshop.blog@gmail.com
Twoje dane są u mnie bezpieczne, korzystam z podmiotów gwarantujących odpowiedni stopień bezpieczeństwa, nie udostępniam nikomu Twoich danych, nie sprzedaję ich, dostęp do nich mają jedynie upoważnione osoby.

ZASADY POSTĘPOWANIA Z DANYMI OSOBOWYMI

Niniejszym informuję, iż przetwarzam Twoje dane osobowe przekazywane mi w związku z kontaktem e-mailowym lub telefonicznym (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu), a także w związku z umieszczeniem komentarza na blogu (imię, adres e-mail, adres IP, treść komentarza). Dane te są przekazywane poprzez wysłanie do mnie wiadomości e-mail, czy też skierowania zapytania drogą telefoniczną, bądź przez jakikolwiek inny kanał komunikacyjny, a także poprzez formularz dodania komentarza na blogu.

CELE ORAZ OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane przetwarzane są:
– w celu wysyłania Ci wiadomości handlowych drogą e-mailową (newsletter) na podstawie dobrowolnej zgody, którą udzieliłeś zapisując się na mój newsletter.
– w celu opublikowania komentarza na blogu – podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda wynikająca z dodania komentarza (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Dane osobowe przekazywane mi w związku z umieszczeniem komentarza na stronie będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy na stronie, chyba że wcześniej cofniesz swoją zgodę lub sama usunę Twoje dane z uzasadnionych przyczyn (w szczególności ze względu na nieodpowiednią treść komentarza: obraźliwą, wulgarną, itp.).

TWOJE PRAWA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

W granicach i w przypadkach określonych przez prawo (art. 16 – 21 RODO), przysługują Ci następujące uprawnienia związane z ochroną danych osobowych:
1) prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
2) prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych;
3) prawo do przenoszenia danych;
4) prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli taką zgodę wyraziłeś i przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody;
5) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez:

1) firmę hostingową, której powierzam przetwarzanie danych w celu przechowywania ich na serwerze (w tym serwerze skrzynki pocztowej). Jest to firma Hekko.pl z siedzibą w Poznaniu.

2) system do obsługi newsletterów, w celu wysyłania wiadomości e-mail (na podstawie zgody, której udzieliłeś).

Dodatkowo, jeśli dokonałeś zakupu mojego produktu elektronicznego i/lub rejestracji na moje szkolenie, Twoje dane będą przetwarzane przez:

3) system rejestracji na wydarzenia (na podstawie wyrażonych przez Ciebie zgód podczas rejestracji)

Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Nie udostępniam ani nie sprzedaję Twoich danych osobowych podmiotom trzecim, poza tymi, o których mowa powyżej.

WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, dla którego podanie danych jest wymagane.

PLIKI COOKIES

Jak używam plików cookies?

 1. cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

 2. cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

Używam zarówno naszych plików cookies, jak i plików cookie podmiotów zewnętrznych w celu gromadzenia statystyk oraz danych użytkowników formie zagregowanej oraz indywidualnej.
Korzystam także z narzędzi analitycznych do optymalizacji naszej strony i przedstawiania oferty interesującej dla użytkownika.

Do jakich celów wykorzystuję pliki cookies?

 1. Konfiguracji serwisu:

  1. dostosowania zawartości strony internetowej oraz serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych serwisu;

  2. rozpoznania urządzenia użytkownika serwisu oraz jego lokalizacji i odpowiedniego wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

  3. zapamiętania ustawień wybranych przez użytkownika i personalizacji interfejsu użytkownika;

  4. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;

  5. zapamiętania rozmiaru czcionki, wyglądu strony itp.

 2. Uwierzytelnienia użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie:

  1. utrzymanie sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  2. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;

  3. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

 3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych:

  1. dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dopasowaną do jego indywidualnych potrzeb.

 4. Zapamiętania lokalizacji użytkownika:

  1. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

 5. Analiz, badań oraz audytu oglądalności i tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

 6. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.

Wykorzystujemy też cookies zewnętrzne w następujących celach:

 1. zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych np. WordPress Statistics, Google Analytics, FB Pixel, Google Feed Manager;

 2. wykorzystania funkcji interaktywnych w celach popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:

  1. Facebook.com

Czy możesz się na to nie zgodzić?

Oczywiście, możesz samodzielnie i w każdym momencie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Twojego urządzenia.
Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, możesz dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej serwisu. Dane przekazywane firmom zewnętrznym są używane wyłącznie do świadczenia usług wymienionych powyżej. Używamy narzędzi analitycznych do gromadzenia danych statystycznych w celu optymalizowania mojej witryny.

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy o ochronie danych osobowych.
Zastrzegam sobie prawo do zmiany postanowień niniejszej Polityki prywatności.

Back To Top